חולון עיר בריאה ומקיימת   

 

בשנים האחרונות הופכים הנושאים של המשבר הסביבתי ומודעות לבריאות למרכזים בארץ ובעולם.

עירית  חולון  מובילה  תכנית  לקידום  איכות  החיים  והבריאות  לתושביה  תכנית                 "עיר בריאה ומקיימת".

"רשות מקיימת" היא רשות שבה איכות החיים של האזרחים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם,  על צדק חברתי, על כלכלה בת-קיימא, על דאגה לבריאות והקפדה על איכות האדמה, האוויר והמים (עידית הוד, 2007).

"עיר בריאה" – היא עיר שבה פועלים יחד כל המגזרים – תושבים, ארגונים, עסקים והרשות המקומית, על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לחיות בה.

חולון הצטרפה בחודשים האחרונים לרשת ערים בריאות. רשת ערים בריאות בישראל פועלת בישראל מאז 1990 כחלק מתנועה עולמית, בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, למען קידום בריאות האוכלוסייה וצמצום הפערים הבריאותיים שבה.

 

כניסה לאתר רשת ערים בריאות

 

מתוך רצון ואחריות להבטחת חיי התושבים ובריאותם, בהווה ובעתיד, הרשות

המקומית:

n      תכיר בחשיבות שמירת ערכי טבע, נוף, מגוון ביולוגי ומורשת, גם בראיה חוצת גבולות מוניציפאליים.

 

n      תחנך לערכים סביבתיים ותפעל להטמעתם בכל רובדי האוכלוסייה.

 

n      תפתח את היישוב בשאיפה לאיזון בר-קיימא בין הפעילות הכלכלית לבין איכות הסביבה ואיכות החיים, תוך שמירה על הטבע והנוף ושימוש מושכל במשאביהם.

 

n      תנהל את הרשות המקומית לפי עקרונות השיוויון, הבריאות והקיימות ובשיתוף התושבים.

 

תשפר את מצב הבריאות של תושבי העיר ותצמצם פערים בריאותיים.

 

כניסה לאתר המרכז לקיימות מקומית

  

סלבריטאי הילדים וראש העיר חולון מוטי ששון נענו ליוזמה של סטודנטית תושבת חולון והצטלמו בהתנדבות לסרטון המציע לילדים דרכים לשמירת הסביבה, מתוך כוונה להגביר את המודעות בקרב הדור הצעיר ובעקבותיו בציבור בכלל.
לצפיה בסרטון

 

 למידע נוסף ניתן להיכנס לתושבים - בריאות וקיימות