שיתוף ציבור   

 

 

 

 

 

 לפני כשנתיים הכריזה חולון על עצמה 'עיר בריאה ומקיימת'. אחד מעשרת העקרונות לניהול מקיים של רשות מקומית הוא שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית.

עד היום התקיימו בחולון מספר הליכי שיתוף ציבור (ניסוח חזון העיר, ועידת האזרחים בנושא חולון עיר הילדים, הקמת פארק החולות).

 

 

 כדי להגביר את השקיפות ואת השיתוף במידע ובידע ומתוך רצון להרחיב את שיתוף התושבים (כפי שמופיע בדגשים העירוניים לשנת העבודה 2010) וכדי לגבש תפיסה כוללת - שתענה באופן מסודר על הסוגיות המרכזיות בשיתוף, נכנסה קבוצת מנהלים ועובדים מן העירייה ומחברות הבת לתהליך הכשרה בנושא 'שיתוף תושבים בתהליכי עיצוב מדיניות'. ההכשרה מתבצעת על ידי ארגון שתי"ל הפועל לקידום ערכי צדק חברתי, כלכלי וסביבתי בליווי האגף לתכנון אסטרטגי

 

 

 בין הסוגיות שלובנו במהל ההכשרה היו: מהם תהליכים משתפים?  מדוע כדאי לאמצם וכיצד הם מנוהלים? כיצד מערבים תושבים בתהליכי עבודה מקצועיים? באילו דרכים תורמים תהליכים משתפים לחיזוק העיר ותושביה, ולניהול הפעילות העירונית? ועוד.

במסגרת ההכשרה נבחרו מספר פרויקטים אותם מבקשת העירייה לקדם תוך שיתוף הציבור: פיתוח ותכניות עתידיות ברחוב סוקולוב; שיקום ושדרוג כיכר סירן; מיחזור (מעבר למרכזי איסוף אשפה ו/או הפרדה במקור) וסביבה בטוחה ומוגנת בשכונת בן גוריון.

 

 

 

 

 

מהו תהליך משתף?

 

 

תהליך הידברות במסגרתו נוטלים התושבים חלק פעיל בעיצוב המדיניות העירונית.

 

 

 

 

 

חשיבות שיתוף ציבור

 

 

הבנק העולמי מצא כי בערים שאימצו תהליכים משתפים  נרשמו

          גידול בהשקעות ובפיתוח  
     העירוני

          שיפור וייעול בניהול העירוני

          גידול בשיעור משלמי הארנונה

          שיפור בשיעור ובאיכות הביצוע 
     של 
תכניות העבודה העירוניות

          שביעות רצון גבוהה יותר

          מעורבות אזרחית גוברת

          חיזוק המרקם העירוני

 

 

 

 

 

מטרות שיתוף ציבור

 

 

         הגברת השקיפות והשיתוף במידע ובידע

         רצון להרחיב את שיתוף התושבים

         הצלחת הפרויקט

 

     
 

 

 

 

 

 

למצגת בנושא מיחזור ושיתוף ציבור שהוצגה במפגש תושבי נוה רמז ב- 27 באפריל 2010.

 

 

לכתבה שהתפרסמה אודות שיתוף הציבור בנושא מיחזור.

 

 

הודעה לעיתונות: מיחזור בשכונת נוה רמז

 

 

הודעה לעיתונות: שכונה ממחזרת

 
 

הודעה לעיתונות: בטוחים בבן גוריון

 
  לצפייה בסרטון "מהמטבח לשדה: הפרדה ומיחזור של פסולת אורגנית"  
  מצגת בנושא: שיתוף הציבור בתהליכי תכנון בתיאוריה ובפועל מאת פרופ' ארזה צ'רצמן, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה.  
  מצגת מסכמת בנושא סביבה בטוחה ומוגנת בקריית בן גוריון. הוצגה במפגש תושבים 17.10.10  
  התקדמות התהליך בקריית בן גוריון  

 

מתוצרי קבוצת שיתוף ציבור בקריית בן גוריון: העיתון הקהילתי "פולה פוסט", היוצא לאור מידי רבעון בהוצאת המרכז הקהילתי בן גוריון וכותרתו "עיתון לתושבים שאכפת להם"

 

   מצדיעים לסביבה - פעילות קהילתית והצבת מתקני מיחזור בנוה רמז